Cena

Ambulancia klinickej psychológie je neštátne zdravotné zariadenie.

Štandardné služby v prípade zdravotnej indikácie nie sú spoplatnené.

Nadštandardné služby, psychologické vyšetrenia vodičov a žiadateľov a držiteľov zbrojného preukazu na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva sú spoplatnené – v súčasnosti 50 E za vyšetrenie na zbrojný preukaz.