Cena

Ambulancia klinickej psychológie je neštátne zdravotné zariadenie.

Štandardné služby v prípade zdravotnej indikácie nie sú spoplatnené.

Nadštandardné služby, psychologické vyšetrenia vodičov a žiadateľov a držiteľov zbrojného preukazu na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva sú spoplatnené – v súčasnosti 55 €.

Psychoterapia bez zdravotného poistenia:
– úvodne (prvé) sedenie 30 € (50 min),
– pokračujúce sedenie 20 € (50 min).