Služby

Súkromná psychologická ambulancia poskytuje služby klinického psychológa v oblasti psychodiagnostiky (komplexné psychologické vyšetrenia) a psychologickej liečby psychických ťažkostí a dysfunkcií (psychoterapia).

Zameranie:

  • Psychosomatika
  • Panické poruchy
  • Zvládanie náročných životných udalostí, vzťahové a osobnostné problémy
  • Stres,napätie, únava, depresie, strach a úzkosť
  • Neuropsychológia

Spolupráca s lekármi – obvodný lekár, psychiater, neurológ.

Psychosomatika – objasňuje vzťah medzi somatickým (telesným) zdravím a kvalitou prežívaných emócií (podiel psychiky, stresu a záťaže na somatických ochoreniach, kardiovaskulárnych, gastroenterologických, vertebrogénnych, imunitných, apod.).

Panické poruchy – sa vyskytujú po traumatických udalostiach a súvisia so zvýšenými nárokmi na výkon, potrebu sebakontroly a spôsobu vyrovnávania sa so stratami.

Zvládanie náročných životných udalostí – je pri náhlej zmene a ohorození, frustrácii, strate blízkych, bezpečia a životných istôt, týka sa aj generačných, pracovných, vzťahových a osobnostných problémov.

Stres,napätie,únava, depresie,strach a úzkosť – v diagnostike a pomoci liečbou (psychoterapia) je dôležité porozumieť významu emócií, ich sile a vplyve na kvalitu života, hľadať spoločne zdroje podpory a úľavy.

Neuropsychológia – je zameraná na diferenciálnu diagnostiku kognitívnych dysfunkcií (poruchy myslenia, výkonu a reagovania, pamäti a reči, pozornosti a vnímania, zmeny osobnosti, emócií a správania). Neuropsychologické kognitívne profily pomáhajú v diagnostike a liečbe psychiatrických a neurologických ochorení.

Dopravná psychológia – psychotesty vodičov a odborné poradenstvo pre vodičov (posúdenie psychickej spôsobilosti vodičov psychodiagnostickými metódami, doporučenými Slovenskou komorou psychológov a absolvovanie odborného poradenstva).

Psychická spôsobilosť pre zbrojný preukaz – psychotesty pre držiteľov a žiadateľov strelnej zbrane a streliva (psychologické vyšetrenie na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva).